Trio Sen Tegmento

Trio Sen Tegmento vystúpi na Kubínskej hudobnej jeseni s dielami Petra Machajdíka, Hanny Kulenty, Jany Kmiťovej a Juraja Hatríka.