Ako nám darovať dve percentá

Milí priatelia, budeme radi ak nás podporíte svojimi 2% z daní a prispejete tak k šíreniu slovenského hudobného umenia aj za hranicami Slovenska.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane:
Obchodné meno: Waves Bratislava
IČO: 42266785
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Kolískova 6,
841 05 Bratislava-Karlova Ves
IBAN: SK05 3100 0000 0040 0125 6006

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2 % Z DANE

Ak ste zamestnanec, požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podajte Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Ak ste fyzická alebo právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môžete poukázať 2% do 31. marca.

LINKY:

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A Vyhlásenie - zamestnanci Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 - zamestnanci

Daňové priznanie právnických osôb

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby